Beste bezoeker, per 2018 is BC Flower Shuttle Aalsmeer samengegaan met BC Space Shuttle Uithoorn. Voor meer informatie ga naar BCSpaceShuttle.nl

Puntentelling

Met ingang van het competitieseizoen 2006-2007 gelden de volgende regels:  

Uitleg 3 x 21 rallypoint systeem:

Wijzigingen bij het enkelspel: 

Best of three blijft gelden maar nu wordt tot 21 punten gespeeld, ook het vrouwenenkelspel. 

 1. Ieder rally levert 1 punt op, of voor de serveerder of voor de ontvanger (foute service is een punt voor de tegenpartij).
 2. Bij de stand 20-20 wordt gespeeld tot er 2 punten verschil is. 
 3. Bij de stand 29-29 wint de speler die het 30e punt maakt. 
 4. Bij de eerste keer dat een speler 11 punten heeft mogen de spelers 60 seconden rusten.
 5. Tussen de games krijgen beide spelers 2 minuten rust. 
 6. Bij de 3e game wordt bij 11 punten van speelhelft gewisseld.
Wijzigingen bij het dubbelspel:

Naast de hierboven genoemde wijzigingen geldt voor de dubbels dat er nog maar 1 service is.

Schematische uitleg telling dubbelspel  

Actie/uitleg ScoreAB-CD Veldpositie Vakwisseling Serveerkant
AB winnen de tos en starten 0-0
C D
B A
  Stand serverende kant is even, dus rechts serveertA serveert op C
AB winnen de rally 1-0
C D
A B
A en B wisselen van vak Stand serverende kant is oneven, dus links serveertA serveert op D
CD winnen de rally 1-1
C D
A B
CD nemen de service overNiemand wisselt van vak Stand serverende kant is oneven, dus links serveertD serveert op A
AB winnen de rally 2-1
C D
A B
AB nemen de service overNiemand wisselt van vak Stand serverende kant is even, dus rechts serveertB serveert op C
CD winnen de rally 2-2
C D
A B
CD nemen de service overNiemand wisselt van vak Stand serverende kant is even, dus rechts serveertC serveert op B
CD winnen de rally 2-3
D C
A B
C en D wisselen van vak Stand serverende kant is oneven, dus links serveertC serveert op A
AB winnen de rally 3-3
D C
A B
AB nemen de service overNiemand wisselt van vak Stand serverende kant is oneven, dus links serveertA serveert op C
AB winnen de rally 4-3
D C
B A
A en B wisselen van vak Stand serverende kant is even, dus rechts serveertA serveert op D

Dus: 

 • Er wordt maar 1 keer geserveerd. 
 • Elke rally levert een punt op. 
 • Een foute service is een punt voor de tegenstander => een goede service wordt zeer belangrijk.
 • De keuze starten met service of baanhelft blijft bestaan => de keuze voor baanhelft wordt belangrijker.
 • Stand serverend team even => rechts serveert; stand serverend team oneven => links serveert.
 • Bij service overname wisselt niemand van vak. 
 • Voor de scheidsrechter is het van belang te onthouden wie in welk serveervak stond bij de start van een rally.
 • Er wordt niet meer verlengd met 3 punten; maximale gamescore is 30-29.
 • Bij mixed hoeft de dame niet op rechts te beginnen (was al niet verplicht)=> laat positie afhangen van de eerste service.